Yi Jiang

Yi Jiang 

Yi Jiang, Ph.D.

Frady Whipple Professor
Mathematics & Statistics
Georgia State University

Contact

Department of Mathematics & Statistics
Georgia State University
25 Park Place, Room 1425
Atlanta, Georgia 30303, USA

Email: yjiang12[at]gsu[dot]edu
https://math.gsu.edu/yjiang12